سوابق پژوهشیدرباره روزبه منصوری

نام و نام خانوادگی : روزبه منصوری


مرتبه علمی : مربی


آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد


ایمیل : Mansouri@apadana.ac.ir